Друга міжнародна конференція «Модерністки. Насильство в архітектурі і міському просторі»

Дати проведення: 15-16 вересня 2017 року

Місце проведення: Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Володимира Заболотного (Київ, Україна)

У першій чверті 20-го століття жінки отримали можливість оволодіння архітектурною спеціальністю у багатьох країнах. Разом з тим, архітектурна професія завжди була пов’язана з владою, політичними і соціально-економічними процесами у суспільстві. Досить часто наслідком архітектури, як форми влади, є певного роду насильство, адже рішення, що приймаються архітекторами передусім відповідають запитам замовника, в особі держави або бізнесу, і майже ніколи – запитам суспільства. Таким чином, жінки, що самі є дискримінованою групою, увійшли до професії, яка здатна суттєво дискримінувати інших і їх самих. Архітекторки є одночасно суб’єктом і об’єктом насильства в контексті архітектури. Об’єктом вивчення другої міжнародної наукової конференції стали самі архітекторки, їх шлях до влади в рамках архітектурної професії та вплив історичного контексту на їх кар’єру і результати їхньої професійної діяльності. Крім того, об’єктом вивчення також стало місто, через застосування до нього основних категорій феміністської теорії, таких як насильство, влада, дискримінація та ін.

Організатор(к)и та учасниці(ки) конференції прагнуть ідентифікувати феномен насильства в архітектурі і висвітлити роль жінок в процесах пов’язаних з насильством. Дослідження проявів насильства в архітектурі і міському просторі та шляхів запобігання цьому є особливо актуальними, адже в українських містах дискримінованими є різні соціальні групи. При цьому, поодинокі архітектурно-будівельні скандали лишаються без належного аналізу причин та факторів, що закріплює в суспільстві стереотипи щодо влади, ролі архітектора та призводить до травм і поступової стигматизації прагнення людей впливати на процес прийняття рішень в місті. Організатор(к)и хочуть наблизитися до широкого обговорення проблем нерівності, безпеки, насильства у міському середовищі.

Мета міждисциплінарної конференції – висвітлити і дослідити феномен насильства в архітектурі і міському просторі. Крім того, конференція має на меті стимулювання активного та взаємного обміну досвідом у вирішенні проблем просторової дискримінації та забезпечення права різних соціальних груп на міський простір між ученими, активіст(к)ами, студент(к)ами, викладач(к)ами і тими, хто професійно займається архітектурою і міським плануванням. Конференція також буде слугувати платформою для розбудови культури сестринства в спільноті практикуючих архітекторок та пошуку механізмів протидії насиллю у місті архітектурно-планувальними засобами задля розвитку демократії, різноманітності і рівності.

Структура конференції:

Секція 1: Архітекторки і влада.

На думку організаційного комітету конференції, співіснування фемінізму і архітектури охоплює більшу частину минулого століття, триває досі й далеке від завершення. Трансформація етичних норм та відповідальності в залежності від політичних та соціально-економічних умов, а також у контексті соціо-культурних змін всередині суспільства, впливала на місце жінки в архітектурній професії. Окрім вивчення творчого шляху архітекторок, будуть порушуватися питання про те, яким чином їх становище у професії впливало на їхні результати роботи, проекти, архітектурні і містобудівні об’єкти. Чи відображали архітекторки в Україні та в світі у своїй професійній діяльності зміни у суспільстві та досягнення правозахисного і феміністського руху? Завданням першої панелі конференції є розгляд місця жінки у боротьбі за владу, а також в ієрархії архітектурної професії у контексті різних хвиль фемінізму.

Секція 2: Категорії феміністської теорії у застосуванні до міста.

В рамках другої панелі конференції буде розглянуто теоретичні основи таких категорій, як влада, присвоєння, власність, ресурси, насильство, травма, дискримінація, привілеї, в контексті міста. Міське середовище, що є продуктом патріархальної системи, продукує ієрархічні структури і, як наслідок, заохочує дискримінацію і насильство. Завданням другої панелі конференції є аналіз проблем архітектури, міського простору та муніципальної політики, застосовуючи категорії феміністської теорії.

Секція 3: Архітектурне середовище і насильство.

В рамках третьої панелі конференції буде розглянуто практичні і методологічні питання архітектурної діяльності, що стосуються феномену насильства у місті на конкретних прикладах. Учасники говоритимуть про шляхи і методи ідентифікації, моніторингу насильства, дискримінації і порушення прав людини у місті та як їм протидіяти. Повсякденна взаємодія жінок та інших дискримінованих груп з міським простором продовжує викликати багато проблем, пов’язаних із комфортом, безпекою та чуттєвим сприйняттям навіть у розвинутих країнах. Завданням третьої панелі конференції є розгляд існуючих кейсів в Україні і світі, які демонструють негативні аспекти міського простору, пов’язані з насильством, та позитивний досвід вирішення цих проблем і протидії насиллю засобами архітектури і міського планування.

Воркшоп «Інклюзивне і гендерно-чутливе проектування».

В рамках воркшопу будуть представлені ідеї та досвід вирішення проблем дискримінації та насильства в міському середовищі на прикладі Австрії. Тьютори воркшопу спробують проаналізувати разом з учасницями на конкретних прикладах, як гендерні питання та інклюзивність включені в процес проектування архітектурних об’єктів та простору міста і як вони впливають на методи проектування з використанням міждисциплінарних підходів. Завданням воркшопу є розгляд міжнародного досвіду застосування інклюзивного і гендерно-чутливого підходу до формування міського середовища і архітектури. Результати воркшопу будуть представлені аудиторії наприкінці другого робочого дня конференції.

Конференція безкоштовна і відкрита для всіх, хто зацікавлений, у тому числі для: архітекторок(ів)-практиків, дизайнерок(ів) і художниць(ків); вчених, викладачок(ів), дослідниць(ків) і студенток(ів) зі сфер історії архітектури, мистецтвознавства, антропології, соціології, архітектури, культурології; лідерок(ів) громадської думки; державних службовців і предстаників/-ць органів місцевого самоврядування у сферах архітектури, урбаністики та міського планування; активісток(ів), представниць(ків) жіночих асоціацій та громадських об’єднань; представниць(ків) громадськості.

Організатори: ГО Urban Forms Center за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Центру міської історії Центрально-Східної Європи і Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного. Інформаційні партнери – “Громадське радіо”, Architectuul і VCRC.

Інформація про Першу міжнародну конференцію “Модерністки. Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні” (2016).